Медицинские учреждения

Проект Рентген кабінету

Проектно-Будівельна Компанія «ОЛІМП» пропонує послуги з розробки проектно-кошторисної документації для рентген кабінетів, експлуатуючих будь-які види обладнання, використовуючи рентгенівське випромінювання.

Проектні рішення можуть бути виконані як в повному обсязі, достатньому для виконання будівельно-монтажних робіт (БМР), так і в мінімальному об’ємі (розділ «Технологічні рішення» з розрахунком радіаційного захисту), достатньому для отримання дозвільної документації для введення кабінету в експлуатацію.

Технологічні рішення (розділ ТХ) для рентген кабінету містить інформацію про рентген обладнання (джерело іонізуючого випромінювання), приміщення та розташування рентген апарату в приміщенні, включно розрахунок радіаційної безпеки, яка має бути забезпечена для персоналу, пацієнтів та для суміжних приміщень. Також проект містить інформацію про вимоги, висуваємих до електробезпеки та дотримання санітарних норм і правил. Всі вимоги, які вказуються в проекті необхідно виконати під час підготовки рентген кабінету до введення в експлуатацію, і в подальшому дотримуватись при його функціонування.

Розробка розділу Технологічні рішення регламентується і виконується в відповідності з вимогами:

-        ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»;

-        «ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005);

-        Державні гігієнічні нормативи «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»;

-        Наказ Міністерства охорони здоров’я України №340 від 28.11.1997р. «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії».

У відповідності до ДСанПін 6.6.3-150-2007 п.1.17. підставою для експлуатації рентген кабінету є наявність Санітарного паспорту. Далі, тут же в п.1.18. наведений перелік необхідної документації для отримання Санітарного паспорту, одним з документів є Технічний паспорт рентген кабінету,  який видає РРВ регіону на підставі погодженого з РРО проекту Тенхнологічні рішення з розрахунком радіаційного захисту для рентген кабінету.

Наступні роботи з підготовки рентген кабінету до введення в експлуатацію (дозиметричний контроль, електро випробування, зняття параметрів рентген обладнання та ін.)  повинні проводитися в відповідності з погодженим в РРВ проектом.

Оптимальний обсяг проектної документації, для виконання ремонтних робіт та підготовки рентген кабінету вміщує наступні розділи:

-        Розділ АР (Архітектурні рішення)

-        Розділ КЗ (Конструкції залізобетонні) і КМ (Конструкції металеві) - виконуються у випадку перепланувань, які зачіпають несучі конструкції, а також при встановленні важкого обладнання (апарати компьютерної томографії, деякі діагностичні комплекси), які вимагають посилення несучих конструкцій і інші випадки, які впливають на несучі конструкції будівлі.

-        Розділ ТХ (Технологічні рішення) – основний розділ, який обов’язково необхідний для введення рентген кабінету в експлуатацію. Даний розділ включає в себе розрахунок радіаційного захисту рентген кабінету, а також описує заходи по забезпеченню радіаційної безпеки.

Інженерні розділи:

-        Розділ ОВіК (Опалення, вентиляція і Кондиціонування)

-        Розділ ЕТР (Електротехнічні рішення та освітлення)

-        Розділ ВК (Водопостачання, каналізація)

-        Розділ СМ (Слаботочні мережі)

-        Розділ ПС (Пожежна сигналізація)

Розділ КД (Кошторисна документація)

Розділи робочої документації архітектурно-будівельних рішень розробляються з розрахунком стану несучих конструкцій будівлі у відповідності з діючими правилами експлуатації приміщень.

Звертаємо особливу увагу на Розрахунок радіаційного захисту рентген кабінету, так як це обов’язкова складова при отриманні дозвільної документації. Розрахунок стаціонарного радіаційного захисту рентгенівських кабінетів є найважливішим  та обов’язковим розділом при проектуванні рентгенівського кабінету.

З метою отримання дозвільної документації Розділ Технологічні рішення може бути виконаний для вже існуючих рентген кабінетів. Невід’ємною частиною розділу Технологічні рішення  проекту для отримання Технічного паспорту на рентген кабінет, а подальшому Санітарного паспорту на право введення в експлуатацію рентгенівського кабінету має бути розрахунок радіаційного захисту.

Для уточнення можливості, вартості і термінів розробки проектної документації необхідно надати інформацію про рентген обладнання (найменування моделей та їх паспорта) та інформацію про приміщення (план приміщення з розмірами, описом функціональності і бажаного місця розташування рентген обладнання).

На підставі отриманої інформації буде сформована й надана комерційна пропозиція на необхідні види робіт.

Розрахунок рентген захисту для приміщень з рентген апаратом може бути виконаний як частина розділу ТХ, так і як окремий розділ за необхідності. Розрахунок радіаційного захисту виконується для всіх огороджувальних конструкцій приміщення рентген кабінету - це стіни, підлога, стеля, захисні двері, вікна, віконниці, ширми і інші конструкції. При розрахунку рентген захисту обов'язково враховуються такі чинники:

-        Робоче навантаження рентгенівського обладнання.

-        Матеріал та товщина огороджувальних конструкцій: стін, підлога, стеля.

-        Призначення суміжних приміщень, враховуючи категорію людей, які в них перебувають (персонал, пацієнти, населення і т.д.)

-        Значення нормованого часу роботи рентгенівського обладнання в тиждень, враховуючи змінність роботи персоналу групи А.

Захист стін, підлоги і стелі рентген кабінету розраховується в еквіваленті свинцевого захисту, після чого переводиться в обраний Замовником матеріал виконання. Як правило, це барітова штукатурка або рентгенозахисний гіпсокартон (Knauff Safeboard). У відповідності до розрахунку підбираються необхідні рентгенозахисні двері, вікна, ставні та ширми.

Наші фахівці атестовані для проведення кваліфікаційних розрахунків, які приймаються в державних органах України.

Термін виконання робіт по проектуванню: від 5 до 20 робочих днів (в залежності від складності об’єкту).

Погодження проекту: згідно регламенту відповідної установи (в середньому від 5 до 15 робочих днів).

За підсумком роботи Замовнику надається Технологічний проект рентгенівського кабінету, з узгодженням в РРВ або без нього, залежно від умов договору.

Звертаємо увагу на те, що деякі вимоги до рентген кабінетів, можуть зробити неможливим розробку проекту і отримання в подальшому Санітарного паспорта. Тому ще на стадії вибору приміщення і рентген обладнання ми рекомендуємо звернутися до нас, що допоможе Вам уникнути зайвих витрат в подальшому при отриманні Санітарного паспорта.

Наведемо ряд особливостей, які необхідно врахувати для подальшого успішного отримання Санітарного паспорта. Основні вимоги до рентген кабінетах наведені у ДСанПіН 6.6.3-150-2007:

-        п.2.2. Рентгенологічне відділення (кабінет) забороняється розміщувати в житлових будинках і дитячих установах, за винятком діагностичних дентальних рентгенкабінетів (апаратів);

-        п.2.5. Не допускається розміщувати рентгенівські кабінети під приміщеннями, звідки можливе протікання води через перекриття (басейни, душові, вбиральні та ін.). Забороняється розміщення процедурної рентгенівського кабінету суміжно з палатами (приміщеннями) для вагітних і дітей.

-        п.2.7. Площа процедурної може бути скорегована відповідно до проекту, погодженого в установленому порядку, з урахуванням таких вимог:

- відстань від робочого місця персоналу за малою захисною ширмою до стін приміщення - не менше 1,5 м;

- відстань від робочого місця персоналу за великою захисною ширмою до стін приміщення - не менше 0,6 м;

- відстань від поворотного столу-штатива або від столу знімків до стін приміщення - не менше 1,5 м;

- відстань від стійки знімків до найближчої стіни - не менше 0,1 м;

- відстань від рентгенівської трубки до оглядового вікна - не менше 2 м (для мамографічних і дентальних апаратів - не менше 1 м);

- ширина технологічного проходу для персоналу між штативами й стінами - не менше 0,8 м;

- зона розміщення каталки для пацієнта - не менше 1,5 х 2 м;

- додаткова площа для необхідності ввезення каталки в процедурну - 6 м2.

-        п.2.29. При експлуатації рентгенівської апаратури зі стельовим кріпленням випромінювача, екран-знімального пристрою або підсилювача рентгенівського зображення, висота приміщення повинна бути не менше 3 м. Такі ж вимоги стосуються і рентген-терапевтичних кабінетів.

Більш детальну інформацію з даного питання можете отримати звернувшись до наших фахівців за консультацією.